Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1101208129
Prináleží k Objednávke č. 133
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Aktualizácia ,,SPRÁVNY PORIADOK" - komentár.
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 29,70 €
Dátum doručenia faktúry 11.6.2012
Dátum zaplatenia faktúry 19.6.2012
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov IURA Edition
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31348262
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 288/2012

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.