Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo FA 2011 0222
Prináleží k obj.0068-32/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) FA stavebno ubytovací materiál
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 209,24 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 2.4.2011
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov IN kom, spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán Košice I
IČO 36200361
DIČ/DRČ 2020060471
Číslo účtu SK68 1100 0000 0026 2816 7235
Doplň. informácia