Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 201202298
Prináleží k Zmluve č. 5-30/11-2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 970,30 €
Dátum doručenia faktúry 14.6.2012
Dátum zaplatenia faktúry 4.7.2012
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Slovfruit s.r.o
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Jarmočná 2 Košice
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36198871
DIČ/DRČ 2020046930
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh