Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2120893
Prináleží k Objednávke č. 16-08-i/32-12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 350,70 €
Dátum doručenia faktúry 10.5.2012
Dátum zaplatenia faktúry 30.5.2012
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELIS. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Švermova 12, 97401 Banská Bystrica
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31590608
DIČ/DRČ 2020453930
Číslo účtu 2626131095/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.