Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 196/11
Prináleží k
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 6,91 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 8.3.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Hagard:Hal
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby K zábraniu , Trenčín
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34144650
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh