Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 12115
Prináleží k Objednávke č. 250
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Železiarsky tovar
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 75,71 €
Dátum doručenia faktúry 1.6.2012
Dátum zaplatenia faktúry 21.6.2012
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Eduard Rimeš - Železiarstvo TGR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Horné Bašty 13, Trnava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 33554315
DIČ/DRČ 1020333490
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh