Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2570201112
Prináleží k Objednávke č. 540
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 463,87 €
Dátum doručenia faktúry 9.5.2012
Dátum zaplatenia faktúry 11.5.2012
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov TA-TRANS, Ing. Timko Andrej
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M.R. ŠTefánika 714, Trebišov
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 10792848
DIČ/DRČ 1020695181
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.