Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20121296
Prináleží k Objednávke č. 228
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 907,16 €
Dátum doručenia faktúry 10.4.2012
Dátum zaplatenia faktúry 5.5.2012
Forma zaplatenia Pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ERIK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pri Krásnej 3.
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36 177 083
DIČ/DRČ 2020044609
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh