Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 10181352
Prináleží k Zmluve č. 5-18/11-2012
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 841,20 €
Dátum doručenia faktúry 10.4.2012
Dátum zaplatenia faktúry 4.5.2012
Forma zaplatenia Pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov PICADO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OR Okresný súd Žilina
IČO 36397164
DIČ/DRČ 2021575963
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh