Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2011013
Prináleží k 2011036
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 14,50 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 11.3.2011
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Heribanová Eva
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Priehradná 4, Nitra
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 37644394
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh