Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 031912012
Prináleží k Objednávke č. 38/4-12
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) 031912012
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 744,23 €
Dátum doručenia faktúry 19.4.2012
Dátum zaplatenia faktúry 23.4.2012
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov V.E.N.U.S. Čadca s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Kollárova č. 2457, 02201 Čadca
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36396281
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh