Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 180143
Prináleží k Objednávke č. 140/34-2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) zverejnenie riadkového inzerátu
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 87,60 €
Dátum doručenia faktúry 10.10.2011
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Perex, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Trnavská cesta 39/A, Bratislava
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 00685313
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia hodnota plnenia je vrátane DPH

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.