Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 71 (0082011)
Prináleží k Objednávka č.77
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) zviazanie tlačív do kníh
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 47,00 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 15.2.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Helena Rychtáriková
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Štúrova 12, 017 01 Pov.Bystrica
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17969760
DIČ/DRČ 1023289454
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh