Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2012005013
Prináleží k Objednávke č. 31
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Zverejnenie pracovnej ponuky: Metodik verejného obstarávania
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 86,40 €
Dátum doručenia faktúry 24.2.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Profesia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pribinova25, 81109 Bratislava
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS BAI
IČO 35800861
DIČ/DRČ 2020280933
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 70/2012

Zoznam príloh