Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2128016871
Prináleží k Objednávke č. 144/10
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Vyúčtovanie predplatného rok 2011
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 53,94 €
Dátum doručenia faktúry 13.1.2012
Dátum zaplatenia faktúry 19.1.2012
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Poradca podnikateľa, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby M. Rázusa 23A, 01001 Žilina1
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Žilina, oddiel Sro, v.č.1408/L
IČO 31592503
DIČ/DRČ 2020449189
Číslo účtu 2623822018/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh

  • 1