Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1604(20110176)
Prináleží k Objednávke č. 1370
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 286,31 €
Dátum doručenia faktúry 16.12.2011
Dátum zaplatenia faktúry 21.12.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Milan Pažítka - TESMONT
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby CIII 1091/71-61. Dubnica nad Váhom
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31036309
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh