Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1101124427
Prináleží k Objednávke č. 0
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) "STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami" - aktualizácia
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 25,41 €
Dátum doručenia faktúry 2.1.2012
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov IURA Edition
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31348262
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia KDF: 833/2011

Zoznam príloh