Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1142011
Prináleží k
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 560,04 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 10.2.2011
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Michaela Fruit
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Žilina, Kempelenova 3404/37
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 40131751
DIČ/DRČ SK 1045290917
Číslo účtu 2618395082/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh