Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3811110123
Prináleží k 1021/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarivky,štartér,výbojka
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 64,65 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 26.12.2011
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BKL ELEKTRO
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Martin
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 10961691
DIČ/DRČ SK1020488172
Číslo účtu 106942362 / 0200
Doplň. informácia