Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo Rempo 2021100017
Prináleží k Objednávke 46-32-2-2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 23,60 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 17.2.2011
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov REMPO, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, pobočka: Zvolenská cesta 57, 974 05 B. Bystrica
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Bratislava, odd. Sro, Vložka č.: 24810/B
IČO 35819081
DIČ/DRČ 2020236944
Číslo účtu SK1311110000006601725207
Doplň. informácia

Zoznam príloh