Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20110891
Prináleží k
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) životné prostredie - skleníkové plyny
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 90,00 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov AB CHLADENIE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Murániho 19 94911 Nitra
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35336978
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh