Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2011080
Prináleží k obj.2011231
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarovka
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 686,71 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 28.11.2011
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Eva Heribanová
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Priehradná 4, 94901 Nitra
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO
DIČ/DRČ 1020104096
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh