Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1011001
Prináleží k obj.2011238
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žľab
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 62,50 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 29.11.2011
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Dona-Rent
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Nitra
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 35971142
DIČ/DRČ 2022101873
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh