Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 117223327
Prináleží k Objednávke č. 4
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) mraz. hydina
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 484,98 €
Dátum doručenia faktúry 3.1.2017
Dátum zaplatenia faktúry 2.2.2018
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Bidfood Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Piešťanská 2321/71Nové Mesto nad Váhom
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34152199
DIČ/DRČ 2020168359
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.