Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2017188
Prináleží k Objednávke č. 414/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 30,74 €
Dátum doručenia faktúry 21.12.2017
Dátum zaplatenia faktúry 26.12.2017
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov P-Parket s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Podbiel 440, 027 42 Podbiel
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36420077
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.