Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 200832017
Prináleží k Objednávke č. 384/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 88,49 €
Dátum doručenia faktúry 18.12.2017
Dátum zaplatenia faktúry 20.12.2017
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Miroslav Kľučka- Faunex
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Podskala 23, 03852 Sučany
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 33930406
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.