Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 3170010448
Prináleží k Objednávke č. 396
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žehličky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 324,96 €
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Dátum zaplatenia faktúry 4.1.2018
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Elektromax Trnava
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Veterná 18, Trnava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 34424661
DIČ/DRČ 1020348923
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.