Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 097/2017
Prináleží k Zmluve č. 01/2014-KČ
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) železničná vlečka - kontrola
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 355,20 €
Dátum doručenia faktúry 15.12.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov VRŠKA konzult, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Na Hlinách 6958/39, Trnava
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36278343
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.