Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 170199
Prináleží k Objednávke č. 2017/8048
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Železný tovar
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 937,94 €
Dátum doručenia faktúry 4.12.2017
Dátum zaplatenia faktúry 30.12.2017
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov MIRMAR
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pažica 13/G, 08006 Prešov
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46175491
DIČ/DRČ 1084077819
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.