Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 17237
Prináleží k Objednávke č. SB2017/2133
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 632,00 €
Dátum doručenia faktúry 16.11.2017
Dátum zaplatenia faktúry 15.12.2017
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov NAL-Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby SAbinov 08301, 17. novembra 54
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 45500983
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.