Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 170708
Prináleží k Objednávke č. 2450
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 1 299,42 €
Dátum doručenia faktúry 11.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry 11.10.2017
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov J.TRANS TRADE
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Jarmočná 2
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36172219
DIČ/DRČ 2020038768
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh