Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1710087
Prináleží k Zmluve č. 124/32-2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 211,47 €
Dátum doručenia faktúry 2.11.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov GLOBUS spol. s r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Lieskovska cesta 472, 960 01 Zvolen
Právna forma spol. s r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OS B.B., oddiel Sro, v.č.720/S
IČO 31571697
DIČ/DRČ 2020475292
Číslo účtu 4008547885/7500
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.