Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 17101295
Prináleží k Objednávke č. 237/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 402,88 €
Dátum doručenia faktúry 5.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry 12.9.2017
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Miroslav Kasana Sanus
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Široká 9, 94901 Nitra
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 33709459
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.