Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2017100139
Prináleží k Objednávke č. 467
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie 99 ks
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 2 946,24 €
Dátum doručenia faktúry 13.10.2017
Dátum zaplatenia faktúry 11.10.2017
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELKOM Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Coburgová 84, 91702 Trnava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS Trnava
IČO 46299114
DIČ/DRČ 2023318088
Číslo účtu UniCreditBank
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.