Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo fa č.1265(8409443)
Prináleží k obj.č.951
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 49,90 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 11.10.2011
Forma zaplatenia prevodným príkazom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SEKO Zlatovská
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Zlatovská 9, Trenčín
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán odd.Sro,v.č.12210/R
IČO 36314323
DIČ/DRČ 2020177731
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh