Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2017090126
Prináleží k Objednávke č. 396
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žalúzie 17 ks, sieťky na okná
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 853,99 €
Dátum doručenia faktúry 11.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry 18.9.2017
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ELKOM Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Coburgová 84, 91702 Trnava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OS Trnava
IČO 46299114
DIČ/DRČ 2023318088
Číslo účtu UniCreditBank
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.