Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1710011
Prináleží k Zmluve č. Z201749587_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarovky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 910,00 €
Dátum doručenia faktúry 10.10.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov TOPLIGHT, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Rozvojová 2, 040 11 Košice
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36588831
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.