Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 04072017
Prináleží k Objednávke č. 1069/32-2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žľab káblový
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 2 854,42 €
Dátum doručenia faktúry 28.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov STAVIVÁ POPRAD, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Priemyselný park Východ 5044/13
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 44187475
DIČ/DRČ 2022616893
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.