Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1173035
Prináleží k Objednávke č. 1275/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiletky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 56,16 €
Dátum doručenia faktúry 20.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov WOOD-B s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Považská 30, Nové Zámky
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 47916206
DIČ/DRČ 2024143902
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.