Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 501701916
Prináleží k Objednávke č. 201168
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 47,59 €
Dátum doručenia faktúry 12.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry 13.9.2017
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov BSC - servis centrum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Vrútky
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31585868
DIČ/DRČ 2020432656
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.