Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 1141107690
Prináleží k
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žiarivky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 17,56 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 7.10.2011
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov VEREX a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 010 01 Žilina, M.Rázusa č. 13A
Právna forma a.s.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36405957
DIČ/DRČ 2020107309
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh