Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 201702932
Prináleží k Zmluve č. Z201738953_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Železný tovar
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 5 449,75 €
Dátum doručenia faktúry 8.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry 8.10.2017
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Kovsmol
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Družstevná 34, Nižná Šebastová
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36501921
DIČ/DRČ 2021946245
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.