Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo FVS/170086
Prináleží k Objednávke č. 623/2017
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 42,00 €
Dátum doručenia faktúry 7.9.2017
Dátum zaplatenia faktúry 12.9.2017
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov W.E.G.A MT s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby R. Viesta 4080/19, 03601 Martin
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 47984678
DIČ/DRČ 2024183997
Číslo účtu SK8311000000002942463649
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.