Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 782/2017
Prináleží k Objednávke č. 655
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žaluzie
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 600,60 €
Dátum doručenia faktúry 17.8.2017
Dátum zaplatenia faktúry 23.8.2017
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Drahomír Šebák
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby 91332 Dolná Súča 659
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 46101829
DIČ/DRČ 1083351335
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.