Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 20170525
Prináleží k Objednávke č. 2056
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 572,70 €
Dátum doručenia faktúry 8.2.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ERIK s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Pri Krásnej 3.
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36 177 083
DIČ/DRČ 2020044609
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh