Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 525/2017
Prináleží k Zmluve č. Z201720637_Z
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehliaca súprava
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 3 324,00 €
Dátum doručenia faktúry 31.5.2017
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov TENEX SERVIS
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Na Barinách12, 962 21 Lieskovec
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36040461
DIČ/DRČ SK2020068952
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.