Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2017062
Prináleží k Objednávke č. 76
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Zviazanie kníh
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 51,60 €
Dátum doručenia faktúry 31.5.2017
Dátum zaplatenia faktúry 8.6.2017
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov POLYPRESS LEVOČA, spol. s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mäsiarská 28, 054 01 Levoča
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 17084903
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.