Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo FA 2011 0111
Prináleží k obj. 0025-32/2011
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) FA oprava automobilu
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 363,60 €
Dátum doručenia faktúry
Dátum zaplatenia faktúry 3.3.2011
Forma zaplatenia Prevodný príkaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Autospol-Vlasatý Imrich
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Prešovská cesta 69, 04001 Košice
Právna forma
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 31706495
DIČ/DRČ 2020481991
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh