Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRY



Evidenčné údaje

Evidenčné číslo 362017
Prináleží k Zmluve č. 46-14/34-2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 638,40 €
Dátum doručenia faktúry 9.3.2017
Dátum zaplatenia faktúry 23.3.2017
Forma zaplatenia prevodny prikaz

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ÚVTOS Hrnčiarovce nad parnou
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Dlhé Lúky 1, Hrnčiarovce nad Parnou
Právna forma rozpočtová organizácia
Súd registrácie/Registrový orgán zriaďovacia listina MS SR
IČO 00738263
DIČ/DRČ 2020395993
Číslo účtu 7000163573/8180
Doplň. informácia