Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo FA2017000634
Prináleží k Zmluve č. 8-24/32-2016
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby)
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 5 844,82 €
Dátum doručenia faktúry 27.3.2017
Dátum zaplatenia faktúry 6.4.2017
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov ENERGA Slovakia, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 36362727
DIČ/DRČ 2022199410
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.